Achizitii publice

 • Consultanta juridica generala cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice;
 • Identificarea oportunitatilor de afaceri din SEAP si din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 • Analiza documentatiilor de atribuire si identificarea eventualelor incalcari ale legislatiei nationale sau comunitare;
 • Formularea si redactarea opiniilor legale;
 • Formularea contestatiilor si a plangerilor, in conformitate cu legislatia achizitiilor publice;
 • Asistenta referitoare la pregatirea documentelor de calificare, in vederea participarii si castigarii licitatiilor;
 • Consultanta si asistenta in formularea eventualelor cereri de clarificari si/sau a raspunsurilor la astfel de cereri venite din partea autoritatilor contractante;
 • Consultanta referitoare la intocmirea ofertelor tehnice si financiare;
 • Redactarea acordurilor de asociere si/sau subcontractare, precum si consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea acestora;
 • Redactarea eventualelor obiectii la contractele de achizitie publica propuse in cadrul documentatiilor de atribuire;
 • Reprezentare/asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;
 • Consultanta privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achizitii publice;
 • Consultanta juridica pentru negocierea, incheierea, executarea si incetarea contractelor de achizitie publica;
 • Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice;
 • Redactarea si/sau revizuirea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia nationala si comunitara;
 • Redactarea anunturilor de intentie, de participare si/sau de atribuire;
 • Redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti;
 • Consultanta si asistenta pentru verificarea eligibilitatii ofertantilor;
 • Asistenta si reprezentare in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor judecatoresti cu privire la eventualele contestatii si plangeri.
TOP