Asistenta si consultanta in domeniul afacerilor

 • Intocmirea de acte constitutive ale societatilor comerciale sau de acte aditionale la acestea;
 • Indeplinirea tuturor procedurilor legale privind constituirea sau dizolvarea unei societati comerciale, precum si privind inregistrarea oricarei modificari in actul constitutiv al acesteia (schimbarea obiectului principal de activitate, adaugarea/scoaterea de obiecte de activitate din actul constitutiv, majorare de capital social, etc);
 • Indeplinirea procedurilor legale privind suspendarea activitatii unei societati comerciale si reluarea acesteia la o data ulterioara;
 • Asistare si reprezentare in cadrul adunarilor AGA ale societatilor;
 • Asistenta in implementarea procedurilor de reorganizare a societatilor (fuziune/divizare);
 • Inregistrarea sau inchiderea de reprezentante, filiale, sucursale sau puncte de lucru ale societatilor comerciale;
 • Asistenta in cadrul procedurii de lichidare voluntara prin intermediul Oficiului Registrului Comertului si a dizolvarii unei societati comerciale;
 • Asistenta juridica privind cedarea si/sau preluarea de actiuni sau parti sociale in cadrul unei societati deja existente, incluzand asistenta privind:
  • Negocierea si semnarea contractului de cesiune
  • Cesiuni si alte operatiuni societare;
  • Listarea si delistarea societatii de pe piata de capital;
 • Redactarea de decizii ale asociatului unic sau de hotarari ale adunarii generale a asociatilor, in conformitate cu vointa acestora.
TOP