Dreptul insolventei

 • Redactarea cererii de deschidere a procedurii insolventei, precum si a documentatiei aferente;
 • Reprezentarea si asistarea juridica in relatia cu administratorul/lichidatorul judiciar, colaborator al societatii noastre de avocati, sau a celui propus de catre societatea dumneavoastra;
 • Reprezentarea si asistarea juridica in fata judecatorului sindic, in cadrul dosarului de instanta avand ca obiect procedura de insolventa a societatii;
 • Reprezentarea si asistarea juridica in relatia cu creditorii societatii (institutii ale statului, persoane juridice sau persoane fizice);
 • Redactarea oricaror documente necesare ulterior pe parcursul procedurii de insolventa a societatii (intampinari la contestatiile formulate de catre creditori la tabelul creantelor societatii, raspunsuri la solicitarile scrise ale administratorului/ lichidatorului judiciar sau cele ale judecatorului sindic pe parcursul intregii proceduri de insolventa, etc).
 • Asistarea si reprezentarea clientului la adunarile creditorilor, convocate de catre administratorul/lichidatorul judiciar al debitorului;
 • Formularea si sustinerea contestatiilor la tabelul creantelor societatii debitoare;
 • Reprezentarea clientului de catre societatea noastra de avocati  in vederea contestarii actelor efectuate de catre administratorul judiciar/lichidator, in situatia in care acestea nu servesc intereselor clientului sau nu au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale;
 • Urmarirea respectarii de catre debitor a planului de reorganizare aprobat de catre judecatorul sindic in cadrul procedurii de reorganizare;
 • Urmarirea activitatii lichidatorului judiciar privind distribuirea sumelor rezultate din valorificarea activelor/recuperarea creantelor societatii debitoare, in cadrul procedurii de faliment/lichidare judiciara.
 • Asistenta juridica si reprezentare in toate ciclurile procesuale in cadrul procedurilor de antrenare a raspunderii administratorilor, inclusiv formularea pozitiilor procesuale necesare;
 • Redactare de opinii juridice in materia insolventei;
 • Asistarea si reprezentarea clientilor in cadrul procedurilor de adjudecare a bunurilor in cadrul procedurii insolventei;
TOP