Litigii

Societatea noastra de avocati va va putea asista in toate procedurile contencioase de solutionare a litigiilor izvorand din relatiile pe care societatea dumneavoastra le desfasoara cu tertii. Avand o echipa de avocati ale caror cunostinte juridice au fost completate de o practica judiciara variata, biroul nostru de avocatura detine in momentul de fata experienta necesara pentru a reprezenta interesele clientilor sai in orice situatie litigioasa, prin realizarea de servicii juridice precum:

 

 • Redactarea tuturor documentelor necesare si utile solutionarii litigiilor de catre instantele de judecata (cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri reconventionale, cereri de interventie, etc.);
 • Formularea cailor de atac ordinare si extraordinare (apel, recurs, contestatie in anulare, revizuire, etc.);
 • Asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor de drept comun si a celor de arbitraj, in toate fazele procesuale;

Societatea noastra ofera serivicii juridice aferente litigiilor, in urmatoarele domenii (redate exemplificativ si nicidecum exhaustiv):

 

 • Litigii intre profesionisti

 

Reprezentarea si asistarea juridica a persoanelor fizice sau juridice in cadrul oricaror litigii avand drept una sau mai multe dintre parti o persoana juridica, litigii izvorate din derularea de fapte de comert de catre respectiva(ele) persoana(e) juridica(e).

 

 • Litigii de contencios administrativ si fiscal

 

Redactare de contestatii, actiuni si pozitii procesuale si asistenta juridica si reprezentare a persoanelor fizice si juridice in fata organelor administrative cu competente in solutionarea de contestatii si in fata instantei de contencios administrativ si fiscal in toate fazele procesuale.

 

 • Litigii in materia achizitiilor publice

 

Asistenta si reprezentare in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor judecatoresti cu privire la eventualele contestatii si plangeri.

 

 • Litigii in materia insolventei

 

Reprezentarea si asistarea juridica in fata judecatorului sindic, in cadrul dosarului de instanta avand ca obiect procedura de insolventa a societatii dumneavoastra, formularea si sustinerea contestatiilor la tabelul creantelor societatii debitoare, reprezentarea clientului de catre societatea noastra de avocati  in vederea contestarii actelor efectuate de catre administratorul judiciar/lichidator, in situatia in care acestea nu servesc intereselor clientului sau nu au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale, reprezentarea clientului de catre societatea noastra de avocati  in vederea contestarii actelor efectuate de catre administratorul judiciar/lichidator, in situatia in care acestea nu servesc intereselor clientului sau nu au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale,  asistenta juridica si reprezentare in toate ciclurile procesuale in cadrul procedurilor de antrenare a raspunderii administratorilor, inclusiv formularea pozitiilor procesuale necesare, asistarea si reprezentarea clientilor in cadrul litigiilor aferente procedurilor de adjudecare a bunurilor in cadrul procedurii insolventei.

 

 • Litigii imobiliare

 

Reprezentare si asistare juridica in privinta litigiilor legate de dobandirea si/sau exercitarea dreptului de proprietate sau de folosinta a imobilelor  (consultanta si asistenta in cadrul medierilor, negocierea acordurilor privind solutionarea pe cale amiabila a litigiilor, redactarea, inregistrarea si sustinerea in fata instantelor de judecata a tuturor cererilor avand ca finalitate solutionarea in favoarea clientului a litigiului imobiliar).

 

 • Contestatii la executare

 

Reprezentare si asistare juridica, atat a partii contestatoare, cat si a celei intimate, in cadrul dosarelor de instanta avand ca obiect contestatie la executare impotriva actelor de executare silita intocmite si derulate de catre executori judecatoresti (creante civile) sau executori fiscali (creante bugetare).

 

 • Litigii de munca

 

Reprezentare si asistare juridica la cele mai inalte standarde profesionale privind apararea de catre societatea noastra de avocati a intereselor angajatorilor sau angajatilor in cadrul procedurilor litigioase decurgand din conflicte de munca.

 

 • Plangeri contraventionale

 

Asistenta juridica si reprezentare in domeniul sanctiunilor contraventionale, respectiv contestarea in instanta de catre societatea noastra a amenzilor si sanctiunilor complementare prevazute de legi speciale (in domeniul economic, al constructiilor, deseurilor menajere si industriale, autorizatiilor sanitar-veterinare si de mediu, circulatiei pe drumurile publice, etc).

 

 • Recuperare taxa auto/ de prima inmatriculare/timbru de mediu

 

In vederea recuperarii taxei de prima inmatriculare auto/timbru de mediu, inclusiv a dobanzii fiscale aferente acestei sume, calculata de la momentul achitarii acesteia si pana la data restituirii efective, societatea noastra de avocati ofera servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica, atat in fata organelor administratiei financiare (in procedura prealabila de solicitare a restituirii taxei de prima inmatriculare), cat si in fata instantelor judecatoresti competente privind solutionarea dosarului de fond si a celui de recurs.

TOP